Použití Bachových esencí

Použití Bachových esencí je velmi široké a lze je používat jako samostatný prostředek k nápravě potíže, nebo v kombinaci s jinými léky. Bachovy květové esence plně pomáhají obnovit rovnováhu v organismu a nastolit skutečné povahové vlastnosti zvířete. Upravují poruchy, vzniklé nepřirozeným zacházením se zvířetem či chovem v nevhodných podmínkách.

Ošetřují prožité traumatické otřesy, šoky, a také pomáhají, nastolit rovnováhu všude tam, kde zvíře začne propadat různým zlozvykům a destrukčnímu nebo sebedestrukčnímu chování.

Bachovy esence pro zvířata

 

(c) 2011 Jitka Ježková